PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1442 HIJRIAH

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1442 H

 1. IjtimakjelangRamadan1442HterjadipadahariSeninPon,12April2021Mpukul09:33:59WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +03 44 38 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Ramadan1442HjatuhpadahariSelasaWage,13April2021M.

SYAWAL 1442 H

 1. IjtimakjelangSyawal1442HterjadipadahariRabuPon,12Mei2021Mpukul02:03:02WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +05 30 58 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Syawal1442HjatuhpadahariKamisWage,13Mei2021M.

ZULHIJAH 1442 H

 1. IjtimakjelangZulhijah1442HterjadipadahariSabtuPahing,10Juli2021Mpukul08:19:35WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +03 09 18 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Zulhijah1442HjatuhpadahariAhadPon,11Juli2021M.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan: 1. 1Ramadan1442HjatuhpadahariSelasaWage,13April2021M.
2. 1Syawal1442HjatuhpadahariKamisWage,13Mei2021M.
3. 1Zulhijah1442HjatuhpadahariAhadPon,11Juli2021M.

4. HariArafah(9Zulhijah1442H)hariSeninLegi,19Juli2021M.
5. IdulAdha(10Zulhijah1442H)hariSelasaPahing,20Juli2021M.

Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Nashrun minallah wa fathun qariib.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1442 H

 1. IjtimakjelangRamadan1442HterjadipadahariSeninPon,12April2021Mpukul09:33:59WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +03 44 38 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Ramadan1442HjatuhpadahariSelasaWage,13April2021M.

SYAWAL 1442 H

 1. IjtimakjelangSyawal1442HterjadipadahariRabuPon,12Mei2021Mpukul02:03:02WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +05 30 58 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Syawal1442HjatuhpadahariKamisWage,13Mei2021M.

ZULHIJAH 1442 H

 1. IjtimakjelangZulhijah1442HterjadipadahariSabtuPahing,10Juli2021Mpukul08:19:35WIB.
 2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  = -07 48 (LS) dan  = 110 21 BT ) = +03 09 18 (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulanberada di atas ufuk.
 3. 1Zulhijah1442HjatuhpadahariAhadPon,11Juli2021M.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan: 1. 1Ramadan1442HjatuhpadahariSelasaWage,13April2021M.
2. 1Syawal1442HjatuhpadahariKamisWage,13Mei2021M.
3. 1Zulhijah1442HjatuhpadahariAhadPon,11Juli2021M.

4. HariArafah(9Zulhijah1442H)hariSeninLegi,19Juli2021M.
5. IdulAdha(10Zulhijah1442H)hariSelasaPahing,20Juli2021M.

Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Nashrun minallah wa fathun qariib.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Sumber

Related posts

Leave a Comment